fbpx

Το κανάλι livemed έχει ως σκοπό:

• Την εκτέλεση οπτικοακουστικών παραγωγών για παρουσιάσεις εταιριών, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
• Την οπτικοακουστική καταγραφή επιστημονικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, την ψηφιοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση οπτικοακουστικών αρχείων.
• Τη ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων μέσω internet
• Την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνίας σε ιδιώτες και εταιρίες.
• Την παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, video chat, εταιρικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως.
• Τη διαδικτυακή διαχείριση ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού υλικού.

Η ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου του επισκέπτη.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα στο site livemed.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν:
1. ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στη πλατφόρμα Livemed
2. ζητάει περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες ή προϊόντα μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών για την ενημέρωσή τους σχετικά με νέα συνέδρια της εταιρίας.

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. δίνει το δικαίωμα στους εγγεγραμμένους χρήστες στην mailing list, να διαγραφούν από τη λίστα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το επιθυμούν.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των επισκεπτών /χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). H ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. έχει το δικαίωμα να διορθώσει ή να τροποποιήσει τη δήλωση προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή, προκειμένου να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με τις αλλαγές της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υποχρεώσεις χρήστη
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτομάτως την αναγνώριση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσεως από την πρώτη επίσκεψη του χρήστη.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η πνευματική ιδιοκτησία, σύμβολα και δικαιώματα σε αυτήν την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης, της ρύθμισης, της εικόνας και/ή της αισθητικής) παραμένουν πάντοτε ιδιοκτησία της ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. με την επιφύλαξη τυχόν επιμέρους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας livemed.gr, συμφωνεί αυτόματα ότι χρησιμοποιεί το περιεχόμενό της για προσωπική, μη-εμπορική χρήση ή μόνο για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συμφωνεί να μην αποθηκεύει, διανέμει, μεταδίδει, εκπέμπει, εκμεταλλεύεται εμπορικά ή τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E.

Αποθηκευμένο υλικό
Η ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. διοργανώνει Επιστημονικά συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
Ο πελάτης της ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E., ήτοι ο φορέας – οργανωτής του εκάστοτε συνεδρίου ή εκδήλωσης, παρέχει εγγράφως το δικαίωμα αποθήκευσης και φιλοξενίας του οπτικοακουστικού υλικού του αντίστοιχου συνεδρίου ή εκδήλωσης, ήτοι video, φωτογραφιών και λοιπών αρχείων (εφεξής “αποθηκευμένο υλικό”), στην ιστοσελίδα του Livemed.gr για τη συμφωνημένη χρήση.
Ιδιοκτήτης του αποθηκευμένου υλικού είναι ο φορέας – οργανωτής του αντίστοιχου συνεδρίου ή εκδήλωσης.
Σε περίπτωση ύπαρξης copyright στο αποθηκευμένο υλικό του ομιλητή, ο φορέας – οργανωτής του αντίστοιχου συνεδρίου ή εκδήλωσης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως εκ των προτέρων την ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E.
Ειδικότερα το αποθηκευμένο υλικό στο livemed.gr παρέχεται στην ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. με την έγγραφη συγκατάθεση του φορέα – οργανωτή του αντίστοιχου συνεδρίου ή εκδήλωσης.
Το ίδιο ισχύει για τα συνέδρια – ημερίδες όπου ο φορέας – οργανωτής του συνεδρίου ή εκδήλωσης διατηρεί την έγγραφη έγκριση και συγκατάθεση των ομιλητών για δημοσίευση στο internet των video και αρχείων τους.
Ο οργανωτής – φορέας της εκδήλωσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου του υλικού οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Ο κάθε ομιλητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου της ομιλίας του οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα αρχεία των ιατρικών συνεδρίων έχουν μόνο όσοι ασκούν το ιατρικό επάγγελμα και αποδέχονται τη χρήση.
Η ορθότητα του περιεχομένου του αποθηκευμένου υλικού δεν ελέγχεται από το livemed.gr και το περιεχόμενο του αποθηκευμένου υλικού δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη και γνώμη του livemed.gr

Χρήστες
Οι χρήστες της ιστοσελίδας livemed.gr πρέπει να είναι ενήλικες, σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και επίβλεψη των κηδεμόνων τους. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Ευθύνη
Η ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση του αποθηκευμένου υλικού της εκτός των διαδικτυακών της τόπων (ενδεικτικά site τρίτων, blogs, social media).

Οι πληροφορίες, που περιέχονται στο αποθηκευμένο υλικό της ιστοσελίδας livemed.gr, και το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας livemed.gr, αποσκοπούν στη γενική ενημέρωση των χρηστών, εκφράζουν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις του/των δημιουργών τους, η ορθότητα των οποίων δεν ελέγχεται από την ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E.
Οι πληροφορίες, που περιέχονται στο αποθηκευμένο υλικό της ιστοσελίδας αυτής δεν συνιστούν ιατρική συμβουλή ούτε παρέχονται προς αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων και δεν υποκαθιστούν τις εγκεκριμένες πρακτικές των επίσημων κρατικών επιστημονικών φορέων. Αν ο χρήστης αναζητά ιατρικές συμβουλές απαιτείται να απευθυνθεί σε ειδικευμένο ιατρό.
Οι χρήστες ή οποιοσδήποτε τρίτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου της ιστοσελίδας livemed.gr για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ETS EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E. και του/των δημιουργών αυτών.